Zavolat Další kontakty >
E-mail Kontakty

Aktuálně: Hledáme Python vývojáře pro projekt PPC Robot, který právě vyšel ve verzi 1.0. Podporujeme PyCon CZ 2019.

Marketingové analýzy

Marketingové analýzy mají za úkol najít silné a slabé stránky (SWOT) Vaší propagace firmy na internetu. Zajistíme pro Vás i další možnosti  prezentace Vaší firmy.

Prostřednictvím nástrojů a odborníků, které máme k dispozici, jsme schopni provést komplexní analýzu možností Vaší firmy na internetu. V jediném souhrnu Vám představíme Vaše silné a slabé stránky a odhalíme chyby, které se nacházejí na Vašem webu a odrazují návštěvníky.

Zanalyzujeme také Vaše marketingové portfolio a sepíšeme doporučení, jak je možné Váš web vylepšit a především zefektivnit. Dále Vám doporučíme i jiné možnosti marketingového zviditelnění Vaší firmy, např. na co se zaměřit, na jaký typ reklamy má smysl vynakládat finanční prostředky a co Vám dlouhodobě přinese zákazníky.

Postup zpracování analýzy

Přístupy

Vyžádáme si od Vás přístupy do Vaší webové prezentace, přístupy do google analytics a k současným kampaním, které běží, abychom mohli na základě těchto dat vypracovat analýzu. Jasně si určíme, co je cílem, a stanovíme vhodnou strategii pro Vaši firmu. Stanovíme například to, jaký produkt je pro Vás důležitý, co chcete prodávat a co Vám opravdu přináší zisk.

Předání výsledků analýzy a návrh doporučení

Na závěr Vám předáme kompletně zpracovanou analýzu i s návrhy opatření pro růst Vašeho online byznysu. Díky tomu můžeme opravdu dlouhodobě pozvednout Vaše podnikání.